Allah har befalt muslimer å holde sammen, enhet er en plikt

 

Alle muslimer utgjør én ummah.

«Dette er deres trossamfunn. ETT SAMFUNN ER DET! Og jeg er deres Herre, så tjen Meg!» MEN DE HAR SPLITTET OPP DETTE ANLIGGENDE SEG IMELLOM. Til Oss vender alle tilbake!  (Surat al-Anbiya’, 92-93)

HOLD DERE ALLE FAST I GUDS REP! UNNGÅ SPLITTELSER, og kom i hu Guds nåde mot dere den gang dere var fiender og Han forenet deres hjerter, slik at dere ved Hans nåde ble brødre. Dere var på kanten av Ildens avgrunn, og Han reddet dere fra den. Slik klargjør Gud sitt ord for dere, at dere må finne ledelse! (Surah Al ‘Imran, 103)

DE TROENDE ER JO BRØDRE, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud, så dere må finne nåde. (Surat al-Hujurat, 10)

ADLYD GUD OG HANS SENDEBUD! AVSTÅ FRA KRANGEL MED HVERANDRE, så dere mister motet, og kampviljen blir borte! Vis standhaftighet! Gud er med de standhaftige. (Surat al-Anfal, 46)

Allah har befalt alle muslimer å kjempe sammen i enhet:

Hva er det med dere? At dere ikke vil kjempe for Guds sak, og for de svake, menn, kvinner og barn, som sier: «HERRE, FØR OSS UT FRA DENNE BY AV ILLGJERNINGSMENN, SEND OSS FRA DEG EN SOM KAN TA SEG AV OSS, EN HJELPER!» (Surat an-Nisa’, 75)

KJEMP MOT DEM TIL DET IKKE LENGER FINNES FORFØLGELSE, OG ALL RELIGION TILEGNES GUD! Men om de gir seg, så ser Gud visselig det de gjør. (Surat al-Anfal, 39)

(...) og som når de rammes av overgrep, HJELPER SEG TIL RETTE. (Surat ash-Shura, 39)

Gud holder av dem som kjemper for Hans sak på rad og rekke, SOM VAR DE EN KOMPAKT MUR. (Surat as-Saff, 4)

Muslimer skal kjempe og streve sammen som en enhet:

Gud har satt månedenes antall til tolv i Guds bok den dag Han skapte himlene og jorden: Fire av dem er fredlyste, dette er rett religion, gjør ingen urett mot hverandre i dem. MEN KJEMP ALLE MOT DE VANTRO, SÅ SOM DE ALLE KJEMPER MOT DERE, og vit at Gud er med de gudfryktige. (Surat at-Tawba, 41)

Muslimer skal kjempe sammen under ledelse av imamen:

Den gang du drog ut fra dine om morgenen OG LA DE TROENDE I KAMPSTILLINGER. Gud hører, vet. (Surah Al ‘Imran, 121)

HVOR MANGE PROFETER HAR VEL IKKE KJEMPET, OG MED TALLRIKE HJELPERE? Og de mistet ikke motet av det som rammet dem for Guds sak, de ble ikke grepet av svakhet og overgav seg ikke. Gud elsker de standhaftige. (Surah Al ‘Imran, 146)

DRA UT, LETTE ELLER TUNGE, OG GJØR INNSATS FOR GUDS SAK MED LIV OG EIENDOM! Dette er det beste for dere, om dere bare visste. (Surat at-Tawba, 41)

HØR PROFET! ANSPOR DE TROENDE TIL KAMP! Finnes det tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er det hundre blant dere, vil de overvinne tusen av de vantro! For de er folk som intet forstår! (Surat al-Anfal, 65-66)

 

 

2013-02-19 21:50:47

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top