Islam fordømmer terrorisme

Som muslimer fordømmer vi sterkt terrorangrepene på to store byer i USA den 11.september 2001, som resulterte i at tusenvis av uskyldige enten mistet livet eller ble skadet. Vi ønsker også å overbringe vår kondolanse til det amerikanske folk. Angrepene førte til at det oppstod diskusjoner rundt de virkelige årsakene til terror, og dermed har man fått mulighet til å fortelle verden at Islam er en religion preget av fred og kjærlighet, og som oppfordrer til medlidenhet og rettferdighet. Mange verdensledere, ledende nyhetsbyråer og TV- og radiostasjoner, forteller at vold er forbudt i sann Islam, og man er oppfordret til å skape fred mellom mennesker og nasjoner. De vestlige kretsene som har forstått den islamske religionen, og som har kunnskap om Islam slik den ble etablert av Allah, og slik det står om i Koranen, er tydelige på at ordene «Islam» og «terror» ikke går sammen, og at ingen guddommelig religion kan tillate vold.

Denne boken viser, i lys av Koranvers og Profetens (saw) sunnah, med eksempler fra historien, at terrorisme er forbudt, og at å fremme fred og trygghet er formålene med Islam.

Som kjent, har man i tiår hatt ulike former for terrorisme forskjellige steder i verden og av forskjellige grunner. Noen ganger har kommunistiske organisasjoner stått bak, andre ganger fascistiske grupper og radikale og separatistiske fraksjoner. Mens nasjoner som Amerika ofte blir rammet av angrep fra rasister og marginale terroristgrupper, har europeiske land vært senter for voldelige angrep fra terroristgrupper. 17. november i Hellas, RAF (Røde Armé Fraksjon) og nynazister i Tyskland, ETA i Spania, De Røde Brigader i Italia, og mange andre organisasjoner prøver å bli hørt gjennom terror, vold og drap på uskyldige og forsvarsløse mennesker.

Terrorismen forandrer seg i takt med forandringer i verden, og har økt sin makt og innvirkning ved hjelp av nye midler, gjort mulig av den teknologiske utviklingen. Spesielt har massekommunikasjonverktøy, som internett, økt terroristenes spennvidde og innflytelse betraktelig.

I tillegg til vestlige organisasjoner, finnes det også terrororganisasjoner med opphav i Midtøsten. Disse gruppene gjennomfører terrorangrep over hele verden. Folkene bak terrorangrepene har ofte kristne, muslimske eller jødiske identiteter, og det gjør at noen folk kommer med påstander som ikke sammenfaller med guddommelige religioner.

Sannheten er at selv om gjerningsmannen har en muslimsk identitet, kan ikke terroren de forøver bli merket som «islamsk terrorisme», akkurat som den ikke kunne blitt merket «jødisk terrorisme» hvis det var jøder som stod bak, eller «kristen terrorisme» hvis de var kristne. Det er fordi, slik vi vil utdype nedenfor, drap på uskyldige mennesker i religionens navn er uakseptabelt.

 

Vi må huske på at blant de som ble drept i New York og Washington, var det folk som elsket profeten Jesus (as) (kristne), profeten Moses (as) (jøder) og profeten Muhammed (saw) (muslimer). Med mindre man blir tilgitt av Allah, er drap på uskyldige en alvorlig synd og vil føre til straff i Helvetet. Ingen religiøse mennesker som frykter Allah vil gjøre noe sånt. Den eneste grunnen til at angriperen kan utføre slike voldelige handlinger er for å skade selve religionen. Det er mulig at de som utførte volden gjorde det for å presentere religion som noe ondt, å skille folk fra religion, og å skape hat mot de som er religiøst søkende. På den måten er ethvert angrep mot amerikanske borgere eller andre uskyldige mennesker, bak en religiøs fasade, i virkeligheten et angrep på religionen.

Religion krever verdier som kjærlighet, medlidenhet og fred. Terror, på den andre siden, er det motsatte av religion; den er ond, ubarmhjertig og krever blodutgytelse og lidelse. Derfor burde man finne årsaken til terrorisme i gudsfornektelse, og ikke i religion. Mennesker som har et fascistisk, kommunistisk, rasistisk eller materialistisk syn på livet burde heller bli sett på som potensielle gjerningsmenn. Navnet eller identiteten til personen som utfører angrepet er ikke viktig. Hvis han kan drepe et uskyldige menneske uten å blunke er han en ikke-troende, han er ikke en troende. Han er en morder uten frykt for Allah, hvor hovedmålet er å spille blod og skade andre mennesker. Av den grunn er «islamsk terrorisme» et misforstått konsept, som ikke går overens med Islams budskap. Faktisk er terrorisme (drap på uskyldige mennesker) en alvorlig synd i Islam, og muslimer er ansvarlige for å hindre at slike ting skjer, og fremme fred og rettferdighet i verden.

 


2010-10-27 19:54:36

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top