ISLAMSK MORAL: KILDEN TIL FRED OG TRYGGHET

Noen av de som sier at noe er gjort i religionens navn, kan i virkeligheten ha misforstått religionen og dermed ha praktisert den feil. Av den grunn vil det være galt å basere sin forståelse av religion på disse folkenes handlinger. Den beste måten å forstå religion på, er å gå direkte til dens gudommelige kilder.

Islams gudommelige kilde er Koranen, som er basert på verdier som moral, kjærlighet, medlidenhet, ydmykhet, offer, forståelse, og fred. En muslim som lever etter disse prinsippene, vil i praksis være svært høflig, forsiktig, sømmelig, ordentlig, nobel, rettferdig, til å stole på, og lett å gå overens med. Han vil spre kjærlighet, respekt, harmoni og livsglede overalt til alle rundt seg.

Når folk begynner å praktisere islamske, moralske verdier, vil en perfekt sivilisasjon bli til

Adnan Oktar: Ja. Den kristne verden har Paven, men den islamske verden har ikke noen leder. Den tyrkisk-islamske verden må ha en leder og forene seg. Når unionen er etablert, når den tyrkisk-islamske verden er samlet, vil de moralske verdiene straks bli synlige, og de vil spre seg til andre land. Ingen vil avvise dem. Hvis religionen forblir i hendene til de ignorante, hos mennesker med svak tro, eller hos folk som ikke leser bøker eller forstår verden, vil man ha terror, kaos, mord, fattigdom, motstand mot vitenskap, og mye annet.

Islam er en religion som er avhengig av samhold. Når den tyrkisk-islamske unionen er etablert, og når man har en spirituell ledelse, vil den spirituelle ledelsen eliminere disse manglene. De vil bli erstattet med kjærlighet, hengivenhet, medfølelse, vennskap og samhold. Resultatet vil bli en totalt perfekt sivilisasjon. Det er derfor jeg håper at man så snart som mulig får se dannelsen av en tyrkisk-islamsk union.(Associated Press of Pakistan, 6. september 2008)

Islam er den fredelige religionen

En bred definisjon av terrorisme, er vold utført mot ikke-militære mål, og av politiske grunner. For å si det på en annen måte, er målene for terror utelukkende uskyldige sivile. Den eneste forbrytelsen de har begått, i terroristenes øyne, er at de representerer feil side.

Det er derfor terror innebærer at man utsetter uskyldige mennesker for vold, og en handling blottet for moralsk rettferdighet. Det er, på samme måte som mordene utført av Hitler og Stalin, en forbrytelse mot menneskeheten.

Koranen er en sann bok som er åpenbart for mennesker slik at de kan bli ledet til den rette vei, og i denne boken har Allah befalt menneskene å tilegne seg gode egenskaper. Denne moralen er basert på verdier som kjærlighet, medfølelse, forståelse og barmhjertighet. Ordet «Islam» er en avledning av det arabiske ordet «fred». Islam er en religion som er åpenbart for mennesket slik at man kan leve et fredfylt liv på jorden gjennom Allahs grenseløse barmhjertighet og medlidenhet. Allah kaller alle mennesker til å praktisere islamske verdier, slik at medfølelse, barmhjertighet, fred, og kjærlighet kan oppleves i hele verden. I Surah al-Baqara, vers 208, henvender Allah seg til de troende med disse ordene:

«Dere som tror, søk hen til fred og harmoni alle sammen. Følg ikke i Satans fotspor. Han er deres erklærte fiende.»

Som verset tydelig sier, vil man kun oppnå trygghet ved å søke fred og harmoni, med andre ord; praktisere verdiene i Koranen. Verdiene i Koranen holder en muslim ansvarlig for å behandle alle mennesker, uavhengig om de er muslimer eller ikke-muslimer, bra og rettferdig, beskytte de trengende og de uskyldige, og å «hindre spredningen av ondskap.» Ondskap omfatter alle former for anarki og terror, og som  hindrer trygghet, bekvemmelighet og fred. Som Allah sa i et vers, «Gud liker ikke ufred og fordervelse». (Surat al-Baqara, 205)

Å drepe et menneske uten grunn er et av de tydeligste eksemplene på ondskap. I Koranen gjentar Allah en befaling Han tidligere åpenbarte for jødene gjennom Toraen:

Derfor har vi pålagt Israels barn: Den som dreper et menneske, uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten. Den som redder et menneske, skal anses som hadde han reddet hele menneskeheten. Våre sendebud kom til dem med klar beskjed, men etter dette har mange av dem vist lettsindighet. (Surat al-Ma'ida, 32)

Som det kommer frem i verset, vil en person som dreper ett eneste menneske, «uten at det gjelder blodhevn eller straff for en forbrytelse», ha begått en forbrytelse så alvorlig at det er som om han har drept hele menneskeheten.

Derfor er det åpenbart at mordene, massakrene og angrepene, populært kalt «selvmordsangrep», begått av terrorister er en svært alvorlig synd. Allah forteller oss at denne ondskapsfulle formen for terrorisme vil bli straffet i etterlivet:

Klanderverdige er bare de som tilføyer folk urett, og begår vold i landet på urett vis. Dem venter en smertelig straff. (Surat ash-Shura, 42)

Dette viser at å utføre terrorangrep mot uskyldige mennesker er helt imot Islam, og det er lite trolig at en muslim kunne utført slike forbrytelser. Tvert imot er muslimer ansvarlige for å stanse disse menneskene, fjerne ondskap fra jordens overflate, og spre fred og trygghet til alle mennesker over hele verden. Islam kan ikke forsones med terror. Tvert imot burde det være løsningen og middelet for å hindre terror.


2010-10-28 20:01:27

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top