Allah fordømmer ondskapsfulle handlinger

Allah har forbudt mennesker å begå ondskapsfulle handlinger; alt fra undertrykking, grusomheter, mord og blodutgytelse er forbudt. Han beskriver de som ikke retter seg etter dette som de som «følger i Satans fotspor», og adopterer en holding som tydelig blir regnet som syndfull i Koranen. Slik går et av mange vers om dette i Koranen:

Men de som bryter pakten med Gud etter forpliktelsens inngåelse, som skjærer av det som Gud har bestemt skal høre sammen og stifter ufred på jorden, de har forbannelsen i vente, og et sørgelig husly! (Surat ar-Ra'd, 25)

«Spis og drikk av Guds gaver og synd ikke ved å stifte ufred på jorden.»  (Surat al-Baqara, 60)

Stift ikke ufred på jorden, når alt er satt i rett orden. Påkall Ham i frykt og håp. Guds nåde er dem nær som handler godt. (Surat al-A'raf, 56)

De som tror at de vil oppnå suksess ved å utføre ondskapsfulle handlinger, omveltninger og undertrykking, og ved å drepe uskyldige mennesker, har gjort en alvorlig feil. Allah har forbudt alle former for ondskap, inkludert terrorisme og vold, og Han har fordømt alle de som involverer seg i slike handlinger: «Gud fremmer ikke nedbryteres arbeid.» (Surah Yunus, 81)

 

I dag ser man likevel at terrorhandlinger, folkemord og massakrer blir utført i hele verden. Uskyldige mennesker blir barbarisk drept, og land hvor ulike samfunn har blitt satt opp mot hverandre av overfladiske grunner, drukner i blod. Disse grusomhetene i land med ulike historier, kulturer og sosiale strukturer kan ha årsaker og utspring spesielt for det landet. Likevel er det tydelig at hovedårsaken er at man går bort fra verdier basert på kjærlighet, respekt og medfølelse, som vi har blitt pålagt gjennom Koranen.

Som et resultat av mangelen på religion, har man fått samfunn som ikke frykter Allah, og som har blitt lurt til å tro at man ikke må stå til ansvar for handlingene sine i livet etter døden. Fordi de feilaktig tror at, «jeg må ikke stå til ansvar for gjerningene mine til noen,» kan de lett handle uten medfølelse, moral eller samvittighet.

I Koranen står det om hyklere som bruker Allahs navn og religion, men som utfører ondskapsfulle handlinger som Allah har forbudt. Et vers snakker om da en gruppe på ni menn planla å drepe Profeten (saw) mens de sverget ved Allahs navn:

Nå var det i byen en gruppe på ni som skapte ufred i landet og ikke fred og orden, og de sa: «Sverg ved Gud overfor hverandre: ’Vi skal overfalle ham og hans husfolk om natten, og så skal vi si til hans nærmeste blodhevnforpliktede at vi var ikke vitner til tilintetgjørelsen av hans hus, og vi snakker sant.’» De smidde renker, men Vi la også planer, uten at de ante det.(Surat an-Naml, 48-50)

Slik det kommer frem i Koranverset, finnes det folk som utfører handlinger i Allahs navn, og til og med sverger på Hans navn, og dermed bruker et språk som gjør at de fremstår som religiøse. Det betyr likevel ikke at det de gjør er i overensstemmelse med religion. Tvert imot kan handlingene deres gå på tvers av Allahs vilje og moralen man har i religionen. Sannheten vises i handlingene deres.

Hvis handlingene deres går på tvers av «stift ikke ufred på jorden, når alt er satt i rett orden», kan man være sikker på at målet deres ikke er å tjene religion.

Det vil være umulig for noen som frykter Allah, og som har tilegnet seg verdiene i Islam, å støtte vold og ondskap eller ta del i den type handlinger. Det er derfor Islam er den virkelige løsningen på terrorisme. Hvis man forklarer folk hva morallæren i Koranen går ut på, vil de se at man ikke kan forbinde sann Islam med de som støtter eller slutter seg til grupper som har hat, krig og kaos som mål. Det er fordi Allah har forbudt folk å utføre ondskapsfulle handlinger:

Så snart han har vendt ryggen til, iler han omkring for å stifte ufred og ødelegge avlinger og fruktbarhet. Gud liker ikke ufred og fordervelse. Og sier man til ham: «Frykt Gud,» så driver hovmodet ham synden i vold. Helvete er til pass for ham. Et dårlig hvilested!  (Surat al-Baqara, 205-206)

Slik det kommer frem i verset over, er det utelukket for en person som frykter Allah å se en annen vei, selv hvis det er snakk om mindre omfattende handlinger, hvis det kan skade andre mennesker. For de som ikke tror på Allah og livet etter døden, og ikke tror at man må stå til ansvar for dårlige gjerninger, vil det være lettere å utføre alle former for ondskap.

Det første man må gjøre for å rense verden for terrorisme, er å bruke utdanning til å fjerne avvikende ikke-religiøse ideer som blir fremstilt som religiøse, lære folk hva Koranen egentlig sier om moral, og å frykte Allah.

 


2010-10-28 20:04:22

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top