Allah pålegger oss å gjøre gode gjerninger

En muslim er en person som følger Allahs bud, som etter beste evne forsøker å leve etter verdiene i Koranen, fremmer fred og harmoni, som igjen fører til et verden blir et bedre sted å leve og fører til fremskritt. Målet hans er å lede folk til skjønnet, godhet og tilfredshet. I Koranen blir det sagt på denne måten:

... og gjør godt, som Gud har gjort godt mot deg. Søk ikke å stifte ufred på jorden. Gud holder ikke av dem som stifter ufred og elendighet. (Surat al-Qasas, 77)

En som bekjenner seg til den islamske tro, ønsker å oppnå Allahs behag og medfølelse, og å få komme til himmelen. For å kunne oppnå det, må han gjøre en innsats med å tilegne seg verdier som Allah aksepterer, og å praktisere dem mens han lever i denne verdenen. De mest fremtredende egenskapene er medfølelse, medlidenhet, rettferdighet, oppriktighet, tilgivelse, ydmykhet, offer og tålmodighet. Den troende vil oppføre seg bra mot andre mennesker, forsøke å gjøre gode gjerninger og å spre godhet. 

I dette verset, sier Allah at,

Vi har skapt himlene og jorden og alt som mellom dem er på alvor. Og timen vil inntreffe. Så bær over, med en vakker overbærenhet. (Surat al-Hijr, 85)

... Vis godhet mot foreldre, nærbeslektede, foreldreløse og fattige, mot naboer av klanen, og naboer utenfor, vennen ved deres side, den veifarende, og de slaver dere rår over. Gud liker ikke innbilske skrythalser. (Surat an-Nisa', 36)

... Hjelp hverandre henimot fromhet og gudsfrykt, ikke mot synd og fiendskap. Vis gudsfrykt, for Gud er streng i Sin straff. (Surat Al-Ma'ida, 2)

Som disse versene viser, vil Allah at de som tror skal oppføre seg bra mot andre, å hjelpe hverandre med å gjøre gode gjerninger, og å holde seg borte fra ondskap.

I Surat al-An'am, vers 160, lover Allah at «Den som kommer med en god gjerning, han får tifold igjen. Den som kommer med en ond gjerning, han får samme igjen. De skal ikke lide urett.» I Koranen beskriver Allah seg selv som Han som kjenner til «hemmelighetene i menneskenes hjerter», og råder folk til å «styre unna alle former for ondskap.» En muslim, som betyr «en som underkaster seg Allahs vilje», er derfor tydelig en person som gjør sitt beste for å sloss mot terrorisme med intellektuelle og ideologiske midler.

En muslim vil ikke være likegyldig til alt som foregår rundt ham, og kan ikke ha en holding som går ut på at han ikke bryr seg med mindre noe direkte angår ham. Det er fordi han har underkastet seg Allahs vilje. Han er en representant og en ambassadør for godhet. Han kan derfor ikke ha en likegyldig holdning til grusomheter og terrorisme. Faktisk er en muslim den viktigste, intellektuelle fienden til terrorisme, som tar livet av mange mennesker som ikke har gjort noe galt. Morallæren i Koranen går imot alle former for terrorisme, og forsøker å hindre den fra å få fotfeste helt fra begynnelsen av. Den krever fred mellom mennesker, at rettferdighet skal råde, og befaler alle mennesker å unngå splittelse, konflikter og ondskap. 


2010-10-28 20:06:53

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top