Tenke seriøst på troen...

I løpet av en dag, vil en person bli distrahert av hundrevis av ting. Gjennom det travle dagliglivet, er det bare gjennom sann tro mulig å utvikle en dypere tro og reflektere med mer sikkerhet rundt eksistensen av livet etter døden. Det er spesielt viktig å tenke på døden og forstå at ens eksistens i denne verden er midlertidig og vil ende når Allah (Gud) har bestemt det, og at man når som helst vil ta del i det evige livet.

Med døden vil mange av de jordiske tingene man satte pris på inntil da, som virket så viktige og som man brukte mye tid på, bli uviktige. Det er lettere å forstå nærheten til Paradiset og Helvetet ved å tenke på døden, og gjennom det utvikle en mer seriøs tro. Men oppnår en dypere forståelse av nærheten til Etterlivet, og at denne verden utelukkende er et sted hvor man blir testet. Mennesker som ikke forstår troen slik det kreves, har et vagt syn på døden, Etterlivet og livet i denne verden, men når de står ansikt til ansikt med døden, vil vagheten bli erstattet med tydelighet og alle disse menneskene vil innse realiteten av Etterlivet. Denne klare forståelsen ved dødsøyeblikket er beskrevet på følgende måte i Koranen:

I dødsuklarheten kommer sannheten: «Dette er det du skydde.»Og det støtes i basunen. «Dette er dagen det ble truet med.»Alle kommer sammen med en som jager på, og et vitne,«Du brydde deg ikke om dette, så nå har Vi tatt bort ditt slør, og ditt syn er i dag skarpt.»(Surah Qaf, 19-22)

Ordene «Du brydde deg ikke om dette, så nå har Vi tatt bort ditt slør...» i verset referer til folk som ikke tenker over den flyktige naturen av livet i denne verden, Etterlivet og Dommens dag. Ved dødsøyeblikket vil derimot folk som aldri før har tenkt på Paradiset og Helvetet få et langt skarpere perspektiv og tydelig forståelse, men denne personens test er nå over og en kjennelse vil bli gitt. Man kan ikke gå tilbake. Det er ikke mulig å imøtegå ønsket om at «Jeg har forstått realiteten, så la meg begynne min test på nytt».

Fordi troende har en stor frykt når det gjelder å havne i en sånn situasjon i Etterlivet, bruker de livet sitt på å finne måter å komme nærmere Allah på, og å utvikle en dypere tro. Troende ønsker kun å gjøre Allah fornøyd, og oppnå Hans barmhjertighet og Paradiset. Alle må oppnå en seriøs forståelse av nærheten til Paradiset og Helvetet før døden inntreffer, og må vende seg til vår allmektige Herre.


2010-11-12 00:14:26

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top