Når vi sier at Allah er i alt, tror de at det er Allahs selv som er overalt, og ikke Hans manifestasjoner.

OKTAR BUBUNA: Det finnes noen folk som ikke forstår at Allah er overalt.

ADNAN OKTAR: Min bror, jeg har forklart det flere ganger, men greit, du kan forklare.

OKTAR BABUNA: Insha'Allah, mester. Det finnes noen vers hvor Allah åpenbarer at Han er overalt insha'Allah. Jeg skal gi noen eksempler på disse versene insha'Allah. Jeg søker tilflukt hos Allah fra Satan. «Øst og vest tilhører Gud. Hvor dere enn vender dere – der er Guds åsyn. Gud omfatter alt, og vet alt.» (Surat al-Baqara, 115)

ADNAN OKTAR: Min bror, vet du hvorfor disse mennene begår disse feilene? Grunnen er at de ikke har balanse, eller at de ikke kan forstå; når vi sier at Allah er overalt, tror de at Allahs selv er overalt. Allahs manifestasjoner er overalt. Allahs selv er ulikt alt annet. Allah er En man ikke kan forestille seg eller forstå. Vi vil aldri kunne forstå Ham. Så det er ikke mulig å kjenne Allah slik Allah kjenner seg selv. Vi ser manifestasjonene Hans. Han manifesterer Seg i oss som mennesker. Han manifesterer Seg som planter. Han manifesterer Seg som ild eller i en busk. Vi ser Hans manifestasjoner. Allmektige Allah hersker over verden gjennom Sin visdom og manifestasjoner, ikke gjennom Hans selv. De tror at Han hersker med selvet Sitt. Hans selv er noe vi ikke kan forstå. Vi er bundet av tid og rom. Hvordan skal vi kunne vite? Det er tydelig at det ikke er mulig, ikke sant? Allah er ikke bundet av tid og rom. Selvet Hans er uten tid og rom. Vi er bundet av tid og rom. Slutt... Så det er umulig for oss å kjenne Ham. Inntil når? Vi vil aldri kunne vite. Vi kommer ikke til å få vite. Det er alltid Hans manifestasjoner, alltid en manifestasjon. Allah er overalt. Han er inni et glass, i blodårene våre, i hjernen vår, på vår tunge. Allah er overalt som manifestasjoner, ikke som Ham selv. Ikke som Ham selv. Ingen kan forestille seg Hans selv. Allah er ulik alt annet. En person kan ikke forstå selv hvis han eller hun prøver å forestille seg det. Insha'Allah.

For eksempel; de sier at Han er i himmelen; at Allah er i himmelen. De siterer verset. Greit, det er rett. Allah er i himmelen. Se nå; jorden har en himmel. Vi drar til Nordpolen, der er det en himmelen. Vi drar til Sørpolen, der er det en himmel. To separate himler. Vi drar til Ecuador, der er det en himmel. Himmelen til Venus er en annen. Vi drar til verdens midtpunkt, og himmelen der er en annen. Det er også en himmel over verdens midtpunkt. Hva skal han gjøre da? Hva betyr det? Det betyr at Allah er overalt. Er det ikke en himmel i midten av Uranus? Det er en himmel der også. Det betyr at Allah er overalt. Se, også i det bildet, det er jorden. For eksempel vil en av våre brødre som er på dette punktet på jorden, be i retning av denne siden når han løfter hendene sine. En person som er der, ber i den retningen, og en person som er på et annet sted, ber en annen vei. Folk som er på ulike steder ber i ulike retninger, men vi ser at Allah er overalt da. Ikke sant? Det er klart at Allah er overalt. Broren vår tror at når han løfter hendene sine i Tyrkia, er det bare en himmel i Tyrkia. Han tror at Allah er et sted over dette punktet. Det er ikke slik. Allah er ikke bundet av tid og rom. Hvordan kan Allah være på et spesifikt sted når Han ikke er bundet av rom? Han er ingen steder og overalt. Hvordan kan Allah være et sted når Han ikke er bundet av rom? Våre brødre synes det er vanskelig å forstå, fordi de tenker i forhold til tid og rom. Allah er overalt uten å være bundet av tid og rom, som manifestasjoner, og ikke som Seg Selv insha'Allah.

 


2010-11-30 14:15:50

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top