Den sanne kilden til demokrati og ytringsfrihet er Islam

Uansett hvordan man tenker, hvilken religion man følger, eller hvilket land man kommer fra, er  frihet det viktigste for alle menneskene i verden i dag. Mennesker holder seg friske så lenge de føler seg frie fysisk og mentalt, kan uttrykke seg fritt og leve slik de ønsker. En person som blir utsatt for press på noen måte i livet sitt, vil like etterpå begynne å miste freden, gleden og muligheten til å produsere. Hvis man tenker tilbake på de kalde, gledesløse uttrykkene, og tomheten i øynene til majoriteten av mennesker i Sovjet og Kina i nyere historie, vil man igjen huske på hvor viktig det er, i det menneskelige livet, gå tenke fritt og leve frie liv.

Frihet er en viktig del av det menneskelige livet og gjør livet bedre. Det er en velsignelse fra Allah til mennesker. Noen mennesker som ikke kjenner til morallæren i religionen, og spesielt Islam, eller tilegner seg kunnskap fra tvilsomme kilder og eksempler, kan høste alvorlige fordommer og feilaktige overbevisninger om dette emnet. Selv om det ikke er basert på kunnskap, tror likevel disse folkene at Islam vil innskrenke deres frihet og utfoldelse, ta fra dem tankene deres og kontrollere og innskrenke kunst og forskning. Fakta er at Islam er en religion som sikrer alle former for intellektuell frihet, i tillegg til trosfrihet og ytringsfrihet – som skal beskytte alle mulige slags folk, og enda viktigere, presenterer sann frihet til menneskene.

Likevel er det viktig å påpeke at Allah ønsker å gjøre det lett for oss, gi oss bekvemmelighet, lykke og glede. Allah gjør ikke noe galt mot folk. Religion, som er gitt oss av Allah, viser også mennesker veien til det mest fredelige, lykkelige, tryggeste, beste, mest komfortable og herligste livet. Det finnes ikke tvang i religion. En person tror på Allah og lever etter religion fordi samvittigheten hans forteller ham om Allahs eksistens og enhet. Religion blir akseptert av hjertet. Hvis en person blir tvunget til å leve et religiøst liv, vil ikke denne personen bli oppriktig og hengiven, og han vil ikke bli noe annet enn en hykler. Som vi blir fortalt om gjennom Koranen, er en hykler en person som fortjener Allahs straff og som er på bunnen av Helvetet. I tillegg skader de ikke bare seg selv, med deres uoppriktige og villedende natur, men de kan også skade samfunnet ellers.

Ingen muslimer ønsker å bidra til at dette skjer. Enhver muslim som følger morallæren i Koranen, er ansvarlige for å vise folk den sanne veien, å gjøre det som er godt og å ta avstand fra det som er ondt. Det betyr ikke at man skal tvinge folk til å tenke, leve, handle og kle seg som en selv. En muslim presenterer sannheten, og valget er opp til personen selv. Dette er det Allah pålegger oss i Koranen.

Ved siden av dette, ønsker en muslim at alle former for tanke- og trosfriheter skal fritt kunne bli uttrykt i samfunnet. Han respekterer meningene, synet og livene til andre mennesker. Han ønsker at systemer som ikke er i samsvar med etikken i religionen, og til og med sekulære, ateistiske ideologier og syn skal forklarer, slik at han kan svare på det på en vitenskapelig og ideologisk måte. Å forby syn og ideologier, å presse dem, er ikke riktig for en muslim. Tvert imot vil det føre til at dialog blir vanskeligere, i tillegg til den vitenskapelige striden. I et miljø hvor man åpent kan uttrykke tankene sine, vil religion lett kunne utvikle seg og få en sterkere posisjon.

Videre vet en muslim at alle mennesker lever det livet Allah ønsker for ham. Han vet at en ateist er en ateist fordi Allah ville det. Alternativt vet han at en ikke-troende ikke tror på Allah fordi Allah har bestemt at det skal være sånn. Derfor tror han at en person som tilhører en annen religion, gjør det fordi det er Allahs vilje. Han møter disse folkene med medfølelse, forståelse og hengivenhet. Han ønsker at de skal være frie til å uttrykke sine syn, akkurat slik som han selv er fri til å gjøre det. Han ønsker at de skal få leve slik de ønsker, og ha det lett, akkurat som han er fri til å tilbe Allah slik han ønsker. Dette betyr jo ikke at han skal akseptere umoralskhet eller ondskap, og se bort fra det, men han skal ikke sloss mot dem eller undertrykke den andre parten, presse dem eller hindre dem fra å snakke, skrive og fritt kunne uttrykke sine meninger. Tvert imot, bør han møte dem med tålmodighet, pene ord, sømmelighet, hengivenhet og respekt. Som vi sa tidligere, er ikke en muslim ansvarlig for hva andre mennesker velger, bortsett fra å invitere dem til sannheten. Det er Allah som leder en person. En person kan kun kalle noen til den sanne vei, men ikke gjennom undertrykkelse.

Som dere ser, finner man intellektuell frihet, trosfrihet og ytringsfrihet i Islam. Noen tror at demokrati entret den menneskelige historien med grekerne, men det er Allah som lærer mennesker om demokrati. Fra profeten Adam (as), har alle profeter vært genuine representanter for intellektuell frihet og respekt for andres syn. Essensen til alle de primære konseptene – rettsikkerhet, ikke presse andre, behandle alle som førsteklasses borgere, respektere og stole på andre mennesker, ikke dømme andre på grunn av deres overbevisninger, som er assosiert med demokrati, og er en del av religionens morallære. Gjennom historien har mennesker lært disse konseptene fra den rette religionen åpenbart av Allah, og vitnet til dens vakreste eksempler gjennom tidene hvor folk levde etter rettferdige religioner. Når vi ser på de tidene hvor folk ble undertrykt på grunn av deres meninger og deres ulike ideologier, medlemmer  av ulike religioner ble ydmykt, mens kunst, forskning og arkitektur døde ut. Mennesker mistet gleden over å leve, og ble nesten til roboter. Bokbål, mord, massakrer, etnisk rensning ble mer vanlig, og vi ser påvirkningen av sekulære, ateistiske ideologier, eller de som tolker religion med en radikal tankegang ved å distansere seg fra religionens essens.

Før vi forklarer bevisene på at når Allahs rettferdige religion blir praktisert i den formen som er åpenbart av Allah, at den sanne rettferdigheten, demokratiet, respekten og kjærligheten folk søker kan oppleves, har vi lyst til å minne om noen vakre, gode nyheter fra vår Profet (saw):

Veldig snart vil demokrati, enhet, kjærlighet, vennskap og fred, insha'Allah, dominere verden slik den aldri før har gjort gjennom historien, og folk vil oppleve glede, lykkesalighet og troens goder så mye de kan. Som man tydelig kan se fra versene, hadith av vår Profet (saw) og ordene til store, islamske lærde, er tiden vi lever i nå referert til som Endetiden. De vanskelige og utfordrende dagene av Endetiden vil ta slutt med profeten Jesus (as) og Hazrat Mahdi (as), og verden vil tre inn en ny, lys tid. (For mer informasjon om dette emnet, se www.awaitedmahdi.com). Å fortelle om Allahs enhet på den vakreste og viseste måten og introdusere mennesker til Islam slik det er beskrevet i Koranen, vil forberede grunnen for de vakre og lyse dagene som vil komme i nær fremtid. Vårt ønske er at Allah også bruker dette verket som et instrument for å oppnå det som diskuteres. Vi ønsker at dagene hvor vi ser «folk entrer Allahs religion i hopetall» vil komme så fort som mulig.

 

Demokrati er forståelsen av etikken ordinert av Allah: Mennesker vil anerkjenne det genuine demokratiet med dominansen av moraliteten i Islam

Adnan Oktar: Fort, hva vil skje i tiden til Hazrat Mahdi (as)? La meg forklare. Full frihet, fult demokrati, opplysthet, fred, kjærlighet, medlidenhet, brorskap, teknologi, forskning og kunst vil være på sitt høyeste. De vil eksistere slik de aldri har gjort før. Alle syn vil være fri. Alle meninger vil være frie. I denne verden eksisterer ikke engang bokstaven «d» for demokrati. Mennesker vil vite hva virkelig demokrati er, fordi de har fått (konseptet) demokrati fra Koranen. Det er fra vår profet Moses (as), profeten Abraham (as). Demokrati er svært gammelt, det kan spores tilbake til profeten Adam (as), profeten Noa (as). Det er en forståelse av moralitet som kommer fra de eldgamle profetene. En forståelse av moralitet pålagt oss av Allah. Det vil si, å gi frihet til alle syn. For eksempel, hva sier Allmektige Allah? Jeg søker tilflukt hos Allah fra Satan. «Du har din religion, og jeg har min religion.» Allah sier; «Det finnes ikke tvang i religion.» Det vil si, du kan verken fullføre bønnen hans eller be henne dekke til håret sitt. Du kan ikke blande deg inn i noe hos en annen person. Religion er kun et forslag. Du kan fortelle om den, og det er alt. Man lever ut sin religion gjennom kjærlighet. Når tvang kommer inn i likningen, kommer en hykler ut. De sier at, «Vi tvinger dem». Du kan bare vise til millioner av hyklere. Du kan etablere en fabrikk av hyklere. Ikke sant? En hykler er den dårligste skapningen på jorden. Vi vil komme på et så høyt nivå når det gjelder kunst at folk vil bli målløse. (I denne hadithen) sier vår Profet (saw) at selv de som ligger i gravene sine vil være misunnelige på dem. Selv de som er i gravene sine. Et slikt trygt miljø vil tre frem. For eksempel, «Kvinner drar til Madinah, Mekka og Damaskus helt alene.» Helt alene. I mørket, og med hendene sine frie. «Ingenting skjer», sier vår Profet (saw). «Selv rovdyr vil bli medfølende». Lydige. En slik utvikling vil skje insha'Allah. Konflikter, fanatisme, radikalisme, uredelighet, galskap, psykose, mafia, mord, terrororganisasjoner, ingenting av dette vil eksistere i tiden til Hazrat Mahdi (as). Fred, lykke og kjærlighet vil regjere, og alle våpner vil bli fjernet. Inkludert pistoler og rifler. Tankser, kanoner, alt vil bli smeltet, alt. Hvor kan du bruker våpen? Det må være i snøballkriger, det er det eneste. Som en spøk. Hvor skulle det vært krig, min bror? Hvorfor skulle folk drept hverandre? De er de uskyldige, rene slavene til Allah. Du kan utdanne dem, fortelle dem, og det er det. Sant? Mennesker vil tenke klarere. De vil konstruere arkitekturiske mesterverk så vakre at folk vil miste pusten. Nå ser vi firkantete bygninger som ser ut som fyrstikkbokser. Er dette bygninger i det hele tatt? Hvis du lager dem, så bruk litt ekstra krefter og konstruer noe vakkert. Ikke sant? For hver bygning som er konstruert, vil du tenke for deg selv at, «Jeg tror ikke noe vakrere enn dette noengang kan bygges.» De vil se på hverandre og si, «Dette er det vakreste noensinne». Legg merke til at verken en teateroppsetning eller en film, en god film eller et bilde kan produseres. Det finnes ikke, kunstnerisk talent har dødd ut i verden. Det finnes ikke lenger noen kunstnere... (Gaziantep Olay TV, 3. august, 2010)
 Adnan Oktar: Ingen vil blande seg bort i det som er andres sak. «Hodet hennes er dekket, åpent». De bli så frie som de ønsker, det vil ikke bli noe sånt. Det vil si, ingen kan irettesette andre, fordi religion er frihet. Religion gir oss frihet, uavhengighet. Allmektige Allah sier, «lette dem for kjettingene som var rundt dem». Profeten vår (saw) sier de tunge kjettingene som er rundt ens kropp. Allmektige Allah sier at Koranen vil gjøre dette. Koranen fører ikke med seg kjettinger, den redder oss fra dem. Dette er en av religionens egenskaper. Den fremmer demokrati, frihet, uavhengighet. Press paralyserer personens sjel, det ødelegger det kunstneriske talentet, kunsten å skrive. For eksempel så jeg på TV forleden dag, om de eldgamle bygningene Europa, maleriene i dem. Man kan aldri reprodusere dem, eller lage nye. Det finnes dårlige imitasjoner av filmer. De kan bare ta bilder og vise frem bildene sine. Hvorfor? Talentet deres har forsvunnet. Hvorfor? Fordi de ikke elsker Allah, Allah har tatt makten i hjertene deres. Når kjærlighet forsvinner, forsvinner også vitenskap, alt forsvinner. Mannen er ikke sterk nok, han kan ikke gjøre det, han kan faktisk ikke gjøre det. Han kan heller ikke male eller konstruere en bygning, eller lage arkitekturiske kunstverk, ingenting av det. Legg merke til, for eksempel, selv i de gamle tyrkiske scenene – bortsett fra de med uanstendige scener – de hadde en form for eleganse over seg. Ikke sant? Der hadde man kvalitet. Hvorfor? Fordi de var de siste osmanske. De holdt vedlike de spirituelle verdiene. Så hadde man et vendepunkt, og nå har de ikke lenger noen makt, de kan ikke gjøre det. Verken kunstnere, skuespillere, ingen dukker opp. Kunst har forsvunnet, men jeg forteller dette for hele verden. Ikke bare for Tyrkia. De bygningene, for eksempel, de eldgamle kirkene var fantastiske, men selvfølgelig ikke de tingene som er relatert til gudløshet. Jeg adopterer dem ikke, selvfølgelig, men de tingene som er i samsvar med religionen, de er utrolige byggverk. Hvorfor? Fordi de lagde dem av kjærlighet til Allah. For eksempel de gamle moskeene. Kan de lage Sultanahmet? Bayazid-moskeen? Ikke sant? Kan de bygge Nur-i Osmania? De kan bare imitere dem. Med betong, etc. Men de er ikke vakre heller. Det er tydelig når man ser på dem. Ser man den overlegne, vakre konstruksjonen som rører sjelen? Alle disse og flere vil komme tilbake når Hazrat Mahdi (as) kommer, bare enda vakrere. Profeten vår (saw) sa at det vil bli som profeten Salomon (as) og Dhu'l-Qarnayn (as), han sier at han vil dominere verden. En overlegen suverenitet. (Kanal 35, 20. september, 2009)


2010-12-18 16:27:45

About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top